หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย 
       โรงเรียนวังยางวิทยาคม ด้วยการนำของผู้อำนวยการธีระพงษ์ นามสง่า พร้อมคณะครู และนักเรียนร่วมกันประกอบกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ตามนโยบายของนายวันชัย จันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ซึ่งปฏิบัติในทุกวันจันทร์ คณะผู้บริหารและครูสวมเครื่องแบ
วันวชิราวุธ 
       โรงเรียนวังยางวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ใน
การนำเสนอแนวทางพัฒนาเครือข่ายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
       ในวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนวังยางวิทยาคม ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้รับการอบรมเรื่อง การนำเสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวังยางวิทยาคม และจะทำ MOU เรื่องสิ่งแวดล้อมกับโร
การประเมินครูผู้ช่วย 
       วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนวังยางวิทยาคม ได้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีผู้รับการประเมินประกอบด้วย นายพนมพร พรมพ่อ ประเมินรอบที่ 3 และนายภาณุวัฒน์ ประทุมมัง ประเมินรอบที่ 2 โ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
การแนะแนวเข้าศึกษาต่อ 
      ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนได้ออกดำเนินการแนะแนวโรงเรียนเพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะโน, โรงเรียนบ้านวังยาง, โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน, โรงเรียนบ้านนนาขาม, โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร และโรงเรียนบ้านผัก

 
ภาพกิจกรรม
 

ประชาสัมพันธ์ "คนไทยมีงานทำ"